OC dla lekarzy

O ryzyku słów kilka

Każdy zawód niesie ze sobą określone ryzyko, nieodzownie związane z jego wykonywaniem. Truizmem jest twierdzenie, że poziom tego ryzyka różni się w ramach profesji, jednak lekarze to grupa zawodowa, która zdecydowanie znajduje się w czołówce. Niejednokrotnie błąd medyczny może skończyć się fatalnie, nie tylko dla samego pacjenta, ale i dla specjalisty wykonującego zabieg bądź operację. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji (zwłaszcza finansowych), warto starannie dobrać OC lekarzy wizyta na północnym zamku.

Jak to wygląda w praktyce?

Co prawda ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych zobowiązuje medyków do posiadania polisy OC, którą z reguły zapewnia zatrudniający szpital. Dzięki temu chirurg zobowiązany wyrokiem sądowym do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu pacjentowi zgłosi za pośrednictwem szpitala szkodę do właściwego ubezpieczyciela. Więcej formalności wymaga po stronie lekarza prywatna praktyka, jednak procedura zasadniczo pozostaje taka sama. Kluczowe jest, że osoba wykonująca tak ważny dla społeczeństwa zawód nie będzie sparaliżowana strachem przed popełnieniem błędu, który przecież zdarza się każdemu.

By jednak dobrze dobrać OC lekarzy, warto pamiętać o kilku istotnych informacjach:

  • ubezpieczyciele mogą postanowieniami umowy ograniczać własną odpowiedzialność do określonej kwoty,
  • nie wszystkie zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową, dlatego warto zweryfikować je w treści polisy,
  • ubezpieczenie poza pakietem proponowanym szpitalom może okazać się droższe, gdyż jest zawierane z klientem “indywidualnym”.

Nie zawsze jesteśmy chronieni

Warto także mieć na uwadze, że żadna polisa nie obejmuje swoim zasięgiem szkody wyrządzonej pacjentowi umyślnie, pod wpływem alkoholu, bądź gdy naruszenie po stronie lekarza ma charakter rażący. Gdy jednak wyłączymy ekstremalne przypadki, łatwo możemy przekonać się, że polisa OC dla lekarzy mimo iż jest obowiązkowa, niesie ze sobą sporo korzyści. Krótko mówiąc, warto ją mieć.