Dlaczego ubezpieczenie OC pośrednika jest potrzebne?

Dla osób rozpoczynających działalność pośrednika nieruchomości nie ma wielu wymagań. By działalność była legalna, musi być zarejestrowana. Drugi warunek to zakup polisy OC. Jest wymagana, ponieważ klienci pośredników mogą ponieść poważne straty.

Problemy powodowane przez złą pracę pośrednika

Pracę takich osób kojarzy się ze znajdowaniem nieruchomości lub osób, którym można ją sprzedać. To zależy, kto szuka pośrednika, czy właściciel nieruchomości, czy potencjalny nabywca. Gdyby praca ta polegała tylko na tym, to do powstawania dużych szkód nie mogłoby dochodzić. A jednak ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami - iExpert jest potrzebne. To dlatego, że do obowiązków takiej osoby należą jeszcze inne działania. Pośrednicy powinni:

  • zbadać stan prawny nieruchomości,
  • znać średnie ceny zakupu i wynajmu,
  • pomóc w sporządzaniu umów przedwstępnych i ostatecznych (kupna, najmu).

Praca pośrednika powinna prowadzić do tego, że zakup lub sprzedaż przebiegły sprawnie i prawidłowo. Jeśli zaniedba czegokolwiek ze swoich obowiązków, klient może doznać poważnej szkody. Może powstać sytuacja, że podpisze umowę przedwstępną, która nie chroni jego interesów. Jeśli na tym straci, to z winy pośrednika. Poważnym problemem byłoby też, gdyby ktoś nabył nieruchomość o niejasnym stanie prawnym.

Polisa OC pośrednika – ochroną dla klienta

Dzięki temu, że pośrednik w obrocie nieruchomościami ma wykupione OC, dobro klienta jest chronione. Jego roszczeniami zajmuje się ubezpieczyciel. Jeśli są uzasadnione, odszkodowanie wypłacane jest z polisy. Uzasadnione są wtedy, kiedy wynikają bezpośrednio z niewłaściwych działań czy zaniedbań pośrednika.

Osoby posiadające ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami muszą pamiętać o nim przy umowie. Zanim trafi ona do klienta takich usług, musi zostać do niej dołączona kopia polisy.